σχετικά με εμάς

Software Engineering Muendane GmbH είναι μια καινοτόμος μικρή εταιρεία που προσφέρει την επαναστατική λύση πληρωμών hakela business και άλλες υπηρεσίες, όπως η διαχείριση έργων και η ανάπτυξη και η ανάπτυξη λογισμικού.