hakela business Toimetaja

Muuda järjekorranumbreid

 

 

 

Lisage uusi kategooriaid või tooteid (nt Joogid või Toit).
Liigutage kategooria või toode ja kohandage nende suurust lohistamise ja lohistamise kohta.
Redigeeri kategooriat või toodet pika puudutusega.
Ava kategooria, topelt puudutades seda.
Täpsustage toode, määrates sellele hinna.
 
Kustuta selle sümboliga kategooriad või tooted.
 
Kohandage teksti värvi, taustavärvi ja teksti suurust.