hakela business Redaktorius

Redaguoti užsakymų sąrašą

 

 

 

Įtraukite naujas kategorijas ar produktus (pvz., "Gėrimai" arba "Maistas").
Perkelkite kategoriją arba produktą ir tinkinkite jų dydį per vilkdami ir nuleiskite.
Redaguokite kategoriją arba produktą ilgai palietus.
Atidarykite kategoriją, dukart paliesdami ją.
Nurodykite produktą, priskirdami jam kainą.
 
Ištrinkite kategorijas ar produktus su šiuo simboliu.
 
Tinkinkite teksto spalvą, fono spalvą ir teksto dydį.