hakela business Redaktors

Rediģēt pasūtījumu sarakstu

 

 

 

Pievienojiet jaunas kategorijas vai produktus (piemēram, Dzērieni vai Pārtika).
Pārvietojiet kategoriju vai produktu un pielāgojiet to izmēru uz vienu velciet un nometiet.
Rediģējiet kategoriju vai produktu ar garu pieskārienu.
Atveriet kategoriju, divreiz pieskaroties tai.
Norādiet preci, piešķirot tam cenu.
 
Dzēst kategorijas vai produktus ar šo simbolu.
 
Pielāgojiet teksta krāsu, fona krāsu un teksta lielumu.