hakela business Editor

Redigera orderlista

 

 

 

Lägg till nya kategorier eller produkter (till exempel drycker eller mat).
Flytta kategorin eller produkten och anpassa storleken per Drag och släpp.
Redigera en kategori eller produkt med en lång beröring.
Öppna en kategori genom att dubbelklicka på den.
Ange en produkt genom att tillskriva ett pris till den.
Ta bort kategorier eller produkter med denna symbol.
Anpassa textfärgen, bakgrundsfärgen och textstorleken.